вторник, 2 юли 2013 г.

Кръгът


                                         
Попитах го за спокойствието, което излъчва:

-      От Бога ли ти е дадено?

-      Не, сам го намерих.

-      Разкажи!


-      Не, много е претенциозно и смешно.

-      Моля те, веднага ще го забравя.


-      Почти не говоря за това… Добре, слушаш и изтриваш…

Нищо не изтрих: „Всеки ден отделям по единадесет минути за Енергията. Десет за събиране и една – за раздаване. Отпускам се. Правя каквото правя, но се отпускам. Дишам бавно и равномерно. Наблюдавам дишането. Бавно, много бавно. И равномерно. Светът е пълен с енергия. Енергията е навсякъде около нас. Потопени сме в нея. Само трябва да се настроим на определена честота, за да й позволим да влезе. Настройката няма как да се обясни. Тялото я знае от милиони години. Това знание е приспано, кодирано, но съществува. Необходимо е само отпускане и бавно, равномерно дишане. Мисли и образи влизат и излизат. Нито ги викам, нито ги гоня. Облаци някакви. Нахлуват, плуват и отлитат. В един момент Енергията започва да влиза. Колкото си по-спокоен, по-отпуснат, по-бавен и по-равномерен, толкова вратите са по-отворени. Тялото и душата ще се напълнят. Енергията става твоя същност. Ти си Енергия. Когато това се случи, обръщам нещата. Започвам да раздавам. Не подбирам обектите. Масата, цветето, улицата, дървото, случайно минаващ. Раздавам с докосване, с поглед и с мисъл. Енергията започва да тече от мен към света. Човек не бива да се притеснява, няма да обеднее, няма да се свърши. Енергията е безкрайна и всеки може да стане безкраен източник. Ставам такъв. Нека всичко около мен да взима. Нека тегли, нека попива. След минута спирам! И тук ставам свидетел на чудо. Давал съм, но съм по-пълен от всякога. Пречистен съм, богат съм, силен съм. Отдадената енергия се е върнала обратно. Това е така, защото в света всичко е кръг. Просто трябва да направиш пълна обиколка. Само за единадесет минути. Ще опиташ ли?“

След три дни го срещнах отново.

-      Опита ли?

-      Да


-      И какво?

-      Нищо. Гледах си часовника.


-      Забравих да те предупредя. Постига се за единадесет години.

Няма коментари: