вторник, 13 април 2021 г.

За безчувствието, т. е. за умъртвяването на душата и за смъртта на ума преди смъртта на тялото

                                             Лествица. Стъпало 18

18-тото стъпало е много особено. При него няма борба с конкретен порок, както е при другите стъпала. Или поне борба с порок – такъв, какъвто  е разбиран досега. На предишните стъпала битката е срещу гнева, бъбривостта, чревоугодничеството, отчаянието, леността, сребролюбието и прочие и прочие. Битка с конкретен порок и изграждане на конкретна добродетел.

На 18-то стъпало се говори за всички пороци, но обектът на разсъждения на Отеца е отношението на монаха към пороците. Оказва се, че отношението към порока може да бъде порочно, но може да бъде и добродетелно. Отношението към добродетелта може да бъде добродетелно, но може да бъде и порочно. Тук се отива на едно друго равнище, на мета – равнище и става дума за порок (и добродетел) от друг, от втори порядък.

Подвластният на този порок е слепец, който учи другите да виждат; човек, който обяснява как се лекува рана, а в същото време я разранява все повече; оплаква се от болести, но продължава да води вреден начин на живот; моли се да бъде избавен от някаква страст, но тутакси й се отдава; казва „Аз постъпвам лошо“, но продължава да постъпва така; мъдрува за смъртта, а живее така, сякаш е безсмъртен; изнася беседи срещу чревоугодието, но след това бърза за трапезата; говори срещу тщеславието и при самото говорене се държи високомерно; говори за бдението и веднага заспива; възхвалява послушанието, но самият той е непокорен; хвали тези, които са презрели материалното, но за една скъсана дреха е готов да вдигне скандал; разкайва се като преяде, а след малко отново започва да се тъпче; превъзнася мълчанието, но го прави бъбриво; учи на кротост, но е готов във всеки момент да изригне в гняв; осъжда смеха, като не престава да се смее; говори срещу тщеславието като с това се стреми да спечели слава; беседва за целомъдрието, но те гледа сладострастно в лицето; слави милостивите, но ругае бедните.

Така Отецът описва формализма при добродетелите. Форма има, съдържание няма. Видимост на добродетел има, но самата добродетел я няма. И този, който се отдава на тази поза, на тази безсъдържателност, на този опит за измама, е сграбчен от порока на 18-тото стъпало. Понякога порокът е на квадрат. Например говориш против гнева, но започваш да се гневиш на някого, който не те разбира или не се съгласява с теб. Улавяйки се, че се гневиш и знаейки, че гневът е порок, ти започваш да се гневиш на факта на своето разгневяване. Гняв на квадрат. Спирала на греха.

Защо Отецът нарича този порок „безчувствие“? Отецът го нарича така, защото според него ако си в греха когато си уж срещу греха, ти си умъртвил чувството за разлика между порок и добродетел. Истинското усещане за добродетел е мъртво. Истинското усещане за порок е мъртво. „Чувството – казва Отецът -  от дълговременна немощ и нехайство се превръща в безчувствие.“ Ако душата е обхваната от безчувствието, то тя е умъртвена. Ако умът не прави разлика между добродетелите и техните отрицания, то той е умъртвен. Безчувствена душа и безчувствен ум при живо тяло. Това е порокът, което монахът трябва да победи на 18-то стъпало.

И как се стига до безчувствието? Йоан Лествичник казва така: „Безчувствието е нерадение, което е станало навик“. Нерадението е небрежност, равнодушно отношение към поети ангажименти, леност. И тази небрежност, това равнодушие са били в зачатък, но навикът постепенно ги е правил големи и силни. Безчувствието е „мрежа за усърдието и капан за мъжеството“. То е и „врата за отчаянието“.

Този порок, тази страст, не е обикновена. Тя е „безумна и буйна, твърда и жестока“ Борбата с нея е изключително тежка. И сякаш за да ни предупреди с какъв Демон си имаме работа, Йоан Лествичник признава, че много често му е подвластен: „Аз не се срамувам да изповядвам моето безсилие в това отношение, бидейки сам обхванат от тая силна страст. Аз не бих могъл със собствени сили да схвана нейните хитри сплетни, ако не я настигна някъде, да я задържа насила и с мъчения да я принудя да изповяда всичко гореказано, биейки я с меча на Божия страх и с непрестанна молитва.“

Няма коментари: